Forside / Terapiformer / Belastningsreaktion og krisehjælp

Belastningsreaktion og krisehjælp

Akut belastningsreaktion

En akut belastningsreaktion er en chokreaktion, som mange mennesker oplever at få, hvis de udsættes for en katastrofe. Eksempler på katastrofer kan være en naturkatastrofe, et overfald, en gidseltagning og tortur, eller en togulykke, en flyulykke, en bilulykke.

Belastningsreaktion

Efter sådanne traumer kan man opleve belastningsreaktion i form af: At trække sig tilbage, at miste orienteringen, at blive vred og/eller at skælde ud, at blive fortvivlet, at blive meget urolig og/eller at gå formålsløst omkring, at føle håbløshed og at bryde ud i voldsom og ukontrolleret gråd.

Behandling ved akut belastningsreaktion

Den øjeblikkelige behandling ved akutte belastninger og katastrofer består i omsorg, mad, drikke og varme tæpper samt undersøgelse for fysiske skader, af en læge. Når det øjeblikkelige chok er overstået, er det en god idé at følge op på behandlingen, ved at tale med en psykolog.

Krise

Krise opstår som oftest efter lidt ’mildere’ begivenheder. Reaktionerne varierer fra person til person, hvilket afhænger dels af tidligere erfaring og opvækst. Men også af ens igangværende livsomstændigheder, når krisen rammer. Kriser opstår som oftest ved pludselige begivenheders voldsomme forstyrrelse af ens trivsel. Psyken reagerer på krisen, fordi den er en ekstrem situation, hvor den erfaring, man har, ikke rækker, og hvor man derfor har svært ved at håndtere situationen.

Krisesituationer

Krise er nært forbundet med dødsfald, selvmord hos nærtstående, skilsmisser, utroskab, alvorlige sygdom – egen eller andres, tab af job, vold-overfald, økonomi der truer ens boligforhold eller andre voldsomme, pludselige forandringer i ens liv. Krise kan også opstå ved overgangsperioder i tilværelsen – eksempelvis når børn flytter hjemmefra, når man selv pensioneres eller når man måske står overfor at skulle flytte på et plejehjem.

Krisereaktioner

Efter sådan livsændringer kan man opleve krisereaktioner i form af: Søvnbesvær, træthed, forvirring, dårlig koncentration, magtesløshed, fysisk smerte, kvalme, uvirkelighedsfølelse, nedtrykthed, sorg, anspændthed, irritabilitet, vrede, skyld og fortvivlelse.

Har du brug for hjælp?

Der eksisterer ingen faste kriterier for hvornår en krise er behandlingskrævende, da en krises forløb afhænger at den enkeltes individuelle livshistorie og sårbarhed, netværkets karakter og selve oplevelsen. Men hvis du føler dig låst fast i din krise og hvis din reaktion strækker sig over lang tid – så kan det være en god ide, at få hjælp til at håndtere krisen. Rigtig ofte sker det, at vi opsøger en psykolog, når vi efter længere tid stadig er kede af det og oplever at venner og familie signalerer træthed, udmattelse eller manglende engagement i forhold til at tale om det, der går os på.

Hvorfor vælge mig?

N

God og troværdig sparringspartner i øjenhøjde

N

Akut hjælp og lindring når livet gør mest ondt

N

Belejlige tider udenfor normal arbejdstid

Behandling af krise

Krisebehandling tager hos mig udgangspunkt i omsorgsfulde støttende og styrkende samtaler, således at din nuværende situation bliver nemmere for dig at bære og håndtere. Efterfølgende kan vi, afhængig af din tilstand og dine behov, kigge på de tidligere erfaringer du har med dig, som påvirker din nuværende måde at reagere på og som venteligt også vil gøre sig gældende på sigt ved andre svære livsomstændigheder. Jeg kan hjælpe dig til at forstå og bearbejde de følelser, som er forbundet med den nye livssituation således at du bedre kan orientere dig imod fremtiden. Gennem kortere eller længere samtaleforløb kan du således udvikle værdifulde værktøjer til at bearbejde krise på en naturlig måde. Forløbet vil naturligvis blive skræddersyet til dig, din situation og dine behov.

AKUTTID

Tid til en individuel samtaleterapi, parterapi eller familieterapi hos en psykolog uden ventetid kan være ønskværdigt og ikke mindst nødvendigt i særlige situationer. Derfor reserveres enkelte tider til akutsamtaler. Det er især ved stresssammenbrud, pludselige alvorligt opstående hændelser, presserende selvmordstanker eller efter at have fået en svær besked fra eksempelvis en læge eller statsforvaltningen, at det kan være relevant for dig, at bestille en akuttid.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg svarer gerne mails inden for 24 timer.

  30 22 24 72

  Bemærk: Er jeg optaget, lægger du bare en besked og jeg ringer tilbage.