Behandling af depression

Depression i behandlingskrævende grad rammer cirka 25% af alle danske kvinder og cirka 12% af alle danske mænd i løbet af livet.

Depression er derfor en sygdom, som de fleste af os kommer til at stifte bekendtskab med.

Enten fordi vi selv kommer til at lide af den eller fordi vi kommer til at stå på sidelinjen som pårørende til en person med depression.

Behandling af depression hos Psykologkonsultationer

Det første og vigtigste skridt på vejen mod din behandling af depression er, at du formår at række ud og bede om professionel hjælp.

Jeg er helt bevidst om, at du forventeligt ser det som værende meget uoverskueligt og nærmest umuligt. Men skriv mit nummer ned på en lap papir og giv mig et opkald snarest muligt. Telefon 30 22 24 72

Det er desværre ofte det skridt der er det allermest uoverkommelige og angstfremkaldende. I særdeleshed fordi mange oplever selvbebrejdelse i forbindelse med depression og derfor føler, at de selv er skyld i den.

Det er du ikke og jeg kan kun hjælpe dig med den erkendelse, hvis du sender mig en besked eller giver mig en opringning.

Lad os ændre dine tankemønstre

Lider man af en depression, vil man ofte opleve, at tankerne kredser om tunge emner.

At tankerne er præget af meget negativt ladede tolkninger og vurderinger af én selv, den omkringliggende verden og éns nutid såvel som fremtid.

Som følge heraf, vil man ofte give op på forhånd. Hvilket er helt forståeligt. Da depressionen samtidig påvirker både energiniveau og tænkning negativt, bliver konsekvensen, at selv små opgaver vokser sig store og uoverskuelige.

Derfor skal du have professionel hjælp til at bevæge dig fremad og finde de få ressourcer du fortsat har. Tykne dem. Stille og roligt og gradvist.

For at komme ud af depressionen, er det vigtigt at du bliver bevidst om de tanker, som kan være med til at vedligeholde din depressive tilstand. Måske vi endda i fællesskab kan opsnappe hvorfra de kommer.

 • Er det mon din egen stemme?
 • Er det en pårørendes stemme?
 • Er det omverdenens stemme?

Og dét den siger, kan vi argumentere for og bevise at det er rigtigt? Herved bliver du bevidst om ikke bare at godtage de pessimistiske og selvbebrejdende tanker, selvom det netop er dem der fylder mest.

Samtaleterapi med veldokumenteret effekt

Samtaleterapi har en veldokumenteret effekt mod lette og moderate depressioner.

Hvis du lider af svær depression kan det være en hjælp med medicin til at tage toppen af forpintheden. Men medicinsk behandling bør ALDRIG stå alene, når det drejer sig om behandling af depression.

Antidepressiv medicin – Virker det?

Jeg vil ærligt indrømme, at jeg til hver tid foretrækker at møde mine klienter inden de påbegynder en eventuel medicinsk behandling, således at jeg har et klart og tydeligt billede af, hvor forpinte de reelt er.

Såfremt du er i medicinsk behandling ser jeg gerne, at du medbringer information om produktets navn og dosis – samt hvor længe du har anvendt behandlingen.

Medicin kan give dig lidt ro i en svær tid, men den kan ikke give dig et større selvværd eller hjælpe dig af med de mønstre i dit liv, som forstærker din tendens til at blive depressiv.

Det kan samtaleterapi derimod via de erkendelser du opnår. Dét uden de omfattende og uønskede bivirkninger.

Redskaber til symptomlettelse og tilbagefaldsforebyggelse

Jeg giver dig konkrete redskaber til at komme gennem depressionen og videre på den anden side i et forløb, som er skræddersyet til netop dig, din tilstand og dine behov.

Når depressionen er lettet lidt, fokuserer vi på tilbagefaldsforebyggelse og på at blive klædt bedst muligt på til at slippe terapiforløbet.

Som oftest vil du ikke være 100% symptomfri, men rigtig godt på vej.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Udviser du tegn og symptomer på depression?

Kan du genkende dig selv i tre eller flere af punkterne på listen herunder? Og har følelserne og oplevelserne været vedvarende i en sammenhængende periode på mere end 14 dage?

Så kan der være tale om en depression i sværere eller lettere grad. Og så er det en rigtig god ide, at søge hjælp!

At føle sig deprimeret og nedtrykt i kortere perioder, er en helt naturlig del af dét at være menneske – at have et følelsesliv.

Det er først når symptomerne bliver vedvarende og utålelige for individet, at der kommer en depressionsdiagnose på tale.

I særdeleshed hvis der ikke har været en hændelse forud, der har kunne ligge til grund for den nedtrykte sindsstemning.

Depression kan og vil ramme hvem som helst. Helt uvilkårligt.

 • Dårlig samvittighed
 • Dårligere hukommelse
 • Fravær af glæde og lyst
 • En følelse af at være til besvær
 • En følelse af at være uduelig
 • Grådlabil
 • Håbløshed
 • Indre uro og restløshed
 • Koncentrationsbesvær og tankemylder
 • Manglende energi
 • Meningsløshed.
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Nedtrykthed
 • Negative tanker og følelser omkring sig selv
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Tanker om død og selvmord
 • Tristhed
 • Træthed
 • Ugidelighed
 • Ændringer i appetit eller vægt.

Få hjælp af en EMDR certificeret psykolog

Er du usikker på, om psykologhjælp er noget for dig, og om du med samtaleforløb kan ændre noget – kan jeg kun give udtryk for JA! det mener jeg bestemt!

Du er altid meget velkommen til, at kontakte mig for en helt gratis og uforpligtende snak.

Behandling af depression

Hvad er depression?

De typiske tegn på depression er nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker omkring selvmord, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser og ændringer i appetit og vægt.

De fleste mennesker kender til de nævnte symptomer uden at man vil kategorisere dem som depressive. Har man en depression er det væsentligt at symptomet er globalt.

Dvs. at det er altomfattende tilstede hele tiden, mens man har depressionen. Hvis man har et svingende humør eller en svingende hukommelse, er der således ikke tale om en depression.

Hvordan føles en depression?

Depressioner kan forekomme i let, moderat eller svær grad. De kan også være periodisk tilbagevendende eller forekomme som en enkeltepisode.

Således har depressioner mange forskellige udtryk og kan derfor være svære at opfange i tide. Tit er symptomer så invaliderende for den depressionsramte, at vedkommende fx  end ikke formår:

 • At forlade sin seng
 • Gå i bad
 • I det hele taget tage stilling til den omkringliggende verden.

Er man selv eller ens nærmeste, i en sådanne situation, er det vigtigt at få søgt professionel hjælp. Der ér hjælp at hente og du ér det værd!

Endelig kan depressivitet være et personlighedstræk, hvor personen har en depressiv personlighedsstruktur. Dette adskiller sig ved, at personen aldrig rigtig har oplevet andre sindsstemninger.

At den depressive stemning er grundmorbus eller individets grundstemning.

Dette kan også behandles, men kræver ofte mere intensive og længerevarende forløb end ved klassiske depressioner.