Er du pårørende til misbruger?

Det giver nogle ganske særlige vilkår at leve i eller blot at tilhøre en familie, hvor der er alkohol- og/eller andre misbrugsproblemer.

Det kan være din partner, der drikker for meget eller på anden vis er afhængig, din far, din mor, din søn/datter, din søster/bror, en bedsteforælder.

Eller det kan være et andet mennesker, som på en eller anden måde står dig nært.

At være berørt som pårørende til misbrug og afhængighed?

Hvordan du typisk vil være berørt af misbruget i din familie afhænger af måden du er relateret på.

Der er forskel på at være barn, ung eller voksen-barn af en forælder, som har et alkoholmisbrug.

Og der er særlige forhold, som gør sig gældende for ægtefæller og kærester til misbrugere, og igen andre særlige udfordringer, som er typiske for forældre til en misbruger.

Fælles for alle pårørende til misbrugere gælder det dog, at det er smertefuldt og ekstremt belastende.

Et misbrug påvirker hele familien

Rigtig ofte har de pårørende det lige så dårligt som misbrugeren selv, og kan have gavn af råd, hjælp til bearbejdning og reparation af følgerne af misbruget.

Lige så ofte er de mønstre og roller, som misbruget har medført, blevet så rodfæstede i familien, at det kræver en bevidst indsats at bryde dem – også fra de pårørendes side.

Der kan typisk arbejdes med følgende temaer:

 • Familiemønstre i misbrugsfamilier
 • Medafhængighed – som reaktion hos pårørende på misbrug
 • Kommunikation i familien – at forbedre den i familien
 • Børn i misbrugsfamilier – typiske reaktionsmønstre hos børn, der er vokset op med misbrug
 • Tilbagefald – hvad stiller man op, hvis misbrugeren får tilbagefald.

Foruden individuelle samtaler er det også muligt med familiesamtaler – i første omgang uden vedkommende, der er eller har været misbruger, deltager.

Tegn og symptomer en pårørende kan opleve

Er du pårørende til en person som misbruger rusmidler, eller er afhængig af fx alkohol, medicin eller hash, vil du formentlig kunne nikke genkendende til flere af nedenstående tegn og symptomer:

 • Angst
 • Depression
 • Egne problemer med afhængighed og misbrug
 • Ensomhed
 • Fysiske skavanker (hyppig hovedpine, mavepine, kvalme, muskelsmerter etc.)
 • Følelsen af at leve et ”dobbeltliv”, fordi alkoholproblemerne skal skjules
 • Ingen eller få venner, eller afstandtagen/overfladiskhed ift. venner
 • Manglende selvværd
 • Ked-af-det-hed, nedtrykthed, græder pludseligt eller ofte.
 • Koncentrationsbesvær, svært ved at passe skole/job
 • Over-ansvarlighed
 • Skyldfølelse
 • Spiseforstyrrelser
 • Svært ved at mærke egne følelser, grænser og behov
 • Svært ved at stole på andre (pga. gentagne svigt, brudte løfter og aftaler, der ikke overholdes)
 • Søvnproblemer, mareridt
 • Udbrændthed og stress
 • Utryghed og uforudsigelighed
 • Vredesudbrud, der kan være svære at kontrollere.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Senfølger som pårørende

Er man vokset op i et hjem med misbrugsproblemer, kan man udvikle senfølger i voksenlivet. Som barn har man typisk været i kronisk alarmberedskab. En form for overlevelsestilstand.

De strategier, man grundlægger og lærer som barn og ung, tager man ofte med sig ind i voksenlivet. Eksempler kan være:

 • At have en udpræget tendens til at tilsidesætte egne behov til fordel for andres
 • At være styret af skyldfølelse, så man tager for meget skyld på sig og fx overser, hvis man selv bliver dårligt behandlet
 • At have problemer med at mærke egne behov, sige fra og sætte grænser
 • At have svært ved at håndtere konflikter eller at bruge uhensigtsmæssig megen energi på at undgå dem
 • At have tanker om at være som sin drikkende forælder eller at være præget af stor angst for at selv at udvikle misbrug eller at ødelægge livet for sig selv
 • At have besvær med at være tæt på andre mennesker, fx at stole på andre, at åbne sig for andre eller at tro på, at andre tænker positivt om en
 • At have svært ved at finde vej i følelserne omkring den drikkende – at havde dobbelte følelser både af at elske og at hade
 • At kæmpe med tanker om, hvorfor den drikkende vælger sit misbrug frem for at vælge at være mor/far/partner for mig. Det kan selvsagt give dybe følelser af ikke at have værdi eller at ikke at være værd at elske.

 

Få hjælp som pårørende til misbruger i Herlev eller København

Et samtaleterapeutisk forløb kan skræddersyes de behov og de ønsker du eventuelt har.

Det kan være du ønsker hjælp til, at få vedkommende der misbruger til at ændre sin adfærd. (Det er der mange der drømmer om. Hvorvidt det er muligt egenhændigt, kan vi drøfte).

Det kan være du skal have hjælp til at passe på dig selv og dine børn. Det kan også være, du har brug for hjælp og støtte til at komme videre i dit eget liv.

Hvis problematikker derimod er, at du udspiller et liv som er farvet af en opvækst i misbrug,  ønsker du måske hjælp til at ændre uønskede tankemønstre og adfærd.

Få hjælp af en EMDR certificeret psykolog

Er du usikker på, om psykologhjælp er noget for dig eller jer, og om du med samtaleforløb kan ændre noget – kan jeg kun give udtryk for JA! det mener jeg bestemt!

Du er altid meget velkommen til, at kontakte mig for en helt gratis og uforpligtende snak.

Pårørende til misbruger København