Stressbehandling af erfaren psykolog København

At føle sig stresset og overbelastet i kortere perioder, er således en naturlig del af dét at være menneske.

Men hvis stresstilstanden står på for længe kan du have behov for professionel hjælp fra en erfaren stress pssykolog.

Få effektiv stressbehandling i København

Terapien hos mig begynder med en grundig afdækning af årsagerne til din stresstilstande Vi afdækker i fællesskab belastningsfaktorer og beskyttende faktorer i dit privatliv og i dit arbejdsliv.

Vi kigger også på iboende faktorer hos dig selv. Alt har betydning. Det kræver ofte hjælp at få bevidsthed om, hvor de stressrelaterede problemer stammer fra.

Ofte er det i særdeleshed din egen historie, handlemønstre og livsmønstre, der er væsentlige at få belyst. Det er dem, der er med til at gøre dig sensibel i forhold til, på sigt, at opleve stress på ny.

En vigtig del af din behandling af stress er derfor at finde ud af, om du har nogle solide antagelser eller tankemønstre, som gør dig sårbar overfor mere stress.

Stressbehandling er således dels en her-og-nu-indsats for at reducere den akutte belastning, og dels et grundigt kig på hverdagen, dine livsvilkår og forventninger til dig selv.

Derigennem kan der foretages ændringer, der kan forebygge nye udfordringer med stress og i stedet danne grundlag for en sundere hverdag fremover.

Således fokuserer behandlingen på, hvordan du kan reducere belastningerne, men også på hvordan du kan håndtere de belastningsfaktorer, som du ikke kan eliminere.

I min stressbehandling, vil du opnå:

 • En forståelse af hvad der stresser dig – dine individuelle indre og ydre stressorer
 • En forståelse af egne uhensigtsmæssige reaktionsmønstre
 • En reducering af dine akutte stresssymptomer
 • En bevidsthed omkring dine stresssymptomer
 • Et sænket stressniveau
 • En evne til at tackle mulig, fremtidig stress – stress forebyggelse
 • En balance i dit forhold mellem arbejds- og privatliv.
 • En øget livskvalitet
 • En øget ro.

De forskellige stresstyper

Stress kan opdeles i her-og-nu-stress og langvarig stress. Stress er fra naturens side beregnet til at vare op til nogle timer eller i værste fald, en dag eller to. Kroppen og sindet er gearet hertil.

Ved langvarig stress er der et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen i lang tid, hvilket kan give en række mere eller mindre alvorlige bivirkninger.

Den langvarige stress øger din risiko for en række sygdomme, såsom:

 • Sukkersyge
 • Forhøjet blodtryk
 • Hjerteproblemer
 • Misbrug
 • Depression
 • Varige skader på hukommelsen.

Derfor er det væsentligt at sætte ind med hjælp i tide. Ofte lider livsglæde, arbejdsevne, nære relationer og helbred under stresstilstanden, hvorfor professionel hjælp, i form af terapi, i mange tilfælde er den eneste vej “ud”.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Symptomer på stress

Oplever du, at du reagerer vredladent i situationer, som ikke tidligere har rørt dig? Eller at du er energiforladt, har hovedpine, nedsat potens og ulyst til samvær med andre mennesker?

Alternativt, at du har svært ved at falde til ro, ligge stille, stoppe dit tankeflow og i det hele taget, har svært ved at sove? Måske oplever du hjertebanken, svimmelhed, rysten på hænderne, irritabilitet og koncentrationsbesvær. Ud over hvad du plejer at kunne genkende?

Så er du muligvis ramt af stress, og kan derfor have behov for rådgivning eller stressbehandling.

Listen af symptomer, herunder, er lang. Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, såfremt du oplever, at din livskvalitet er påvirket af et eller flere af de følgende symptomer:

 • Aggressivitet
 • Angst
 • Appetit- og vægtudsving
 • Depression
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Indre uro
 • Irritabilitet og rastløshed
 • Kvalme
 • Mavesmerter.
 • Muskelspændinger
 • Nedsat potens
 • Nedsat præstationsevne
 • Rysten på hænderne
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Tankemylder
 • Trykken for brystet
 • Træthed
 • Uengagerethed
 • Ulyst til samvær med andre mennesker.

Hvad er stress?

Hver tiende dansker er så stressramt, at det går ud over deres evne til at fungere i dagligdagen.

Kroppens og hjernens evne til at ”geare op” er i princippet en fuldkommen naturlig og sund reaktion, som kan øge din yde-evne og få dig helskindet gennem en kort, presset periode i dit liv.

Men efterfølgende er det væsentligt, at du og din krop formår, at geare ned igen. At kunne afstresse . På den måde får ladet op til, at du igen kan overkomme en periode med ekstra hektisk aktivitet.

At føle sig stresset og overbelastet i kortere perioder, er således en naturlig del af dét at være menneske. Men hvis stresstilstanden står på for længe og du derfor hele tiden har stresshormon i blodet er det et problem.

Kroppen og psyken har altså ikke mulighed for at restituere – og dét er din organisme simpelthen ikke gearet til, at kunne klare i længere tid af gangen.

Husk at du altid, helt uforpligtende, er velkommen til at kontakte mig for gode råd eller spørgsmål til stressbehandling. Ring 30 22 24 72 eller du kan sende mig en besked her.

Hvem rammes af stress?

Alvorlig stress kan ramme hvem som helst, hvis forholdene er ugunstige. For mange mennesker kommer alvorlig stress som en overraskelse, da de ikke troede, at det kunne ”ramme” dem. Ofte bemærker de derfor heller ikke de første faresignaler i form af forskelligartede symptomer.

En stresssygdom er altid 100% individuel. Vi mennesker er forskellige, og vi bliver ikke alle stresset af de samme årsager. Nogle stressårsager er generelt stressende.

Men faktisk, så kan noget, der stresser en person, fjerne stress hos en anden. Og omvendt.

Det er dog en generel antagelse, at folk der samtidigt udsættes for store belastninger arbejdsmæssigt og privat, kan blive stressramte i sådan en grad, at de får brug for professionel hjælp i form af fx stressbehandling.

Men det ér altså umuligt, at forudse eller spå om, hvem som rammes, og hvem der er mere disponibel, end andre for at blive påvirket af stress.

Når man går ind og skal lave stressforebyggelse og stresshåndtering, er man derfor ofte nødt til, at tage individuelle hensyn.

Få hjælp af en EMDR certificeret psykolog

Er du usikker på, om psykologhjælp er noget for dig, og om du med et samtaleforløb kan ændre noget – kan jeg kun give udtryk for JA! det mener jeg bestemt!

Du er altid meget velkommen til, at kontakte mig for en helt gratis og uforpligtende snak.

stressbehandling hos stress psykolog københavn

Kendte og typiske årsager til stress

Stress i arbejdslivet

Når vi taler om stress, er det ofte med fokus på arbejdsrelateret stress. Dét er også en væsentlig stressårsag for mange mennesker.

Arbejdet kan for eksempel give sig udslag i stress, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt, hvis der er et stort pres, hvis der er store forventninger, hvis der er mange ændringer eller hvis det vi bliver sat til at lave, ikke er i overensstemmelse med vores værdier osv.

Stress i privatlivet

Stress kan også komme fra mange andre fronter og ofte er der også tale om stress i privatlivet.

Det kan dreje sig om konflikter, børn, rudekuverter, økonomi, forskellige forventninger til fremtid. At man trods børn fortsat prioriterer at vil nå alt det man nåede inden man blev forældre mv.

Mange mennesker bliver også stressede i supermarkeder kl 16.30 eller i myldretidstrafikken til og fra arbejde.

Stress i eget sind

En tredje meget almindelig årsag til stress er vores egne tanker. Der behøver nemlig ikke at være nogen udefrakommende årsag, for at give os stress.

Egne tanker kan være nok til at give alvorlig stress og medfølgende symptomer. Det kan være vedvarende tanker om konsekvenser af givne ting, bekymringer, utilfredsstillende livsvilkår mv.

Stress som smitte

En fjerde årsag kan være smitte. For ja, stress smitter.

En stresset chef kan nemt stresse en hel afdeling. En stresset medarbejder kan stresse sine kollegaer. En stresset forælder kan stresse sit barn osv.