Stressbehandling

Hver tiende dansker er så stressramt, at det går ud over deres evne til at fungere i dagligdagen.

Kroppens og hjernens evne til at ”geare op” er i princippet en fuldkommen naturlig og sund reaktion, som kan øge din yde-evne og få dig helskindet gennem en kort, presset periode i dit liv. Men efterfølgende er det væsentligt, at du og din krop formår, at geare ned igen. At kunne afstresse . På den måde får ladet op til, at du igen kan overkomme en periode med ekstra hektisk aktivitet.

At føle sig stresset og overbelastet i kortere perioder, er således en naturlig del af dét at være menneske. Men hvis stresstilstanden står på for længe og du derfor hele tiden har stresshormon i blodet, så har kroppen og psyken ikke mulighed for at restituere – dét er din organisme simpelthen ikke gearet til, at kunne klare i længere tid af gangen.

Forskellige stress typer

Stress kan opdeles i her-og-nu-stress og langvarig stress. Stress er fra naturens side beregnet til at vare op til nogle timer eller i værste fald, en dag eller to. Kroppen og sindet er gearet hertil.

Ved langvarig stress er der et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen i lang tid, hvilket kan give en række mere eller mindre alvorlige bivirkninger. Den langvarige stress øger din risiko for en række sygdomme, såsom sukkersyge, forhøjet blodtryk, hjerteproblemer, misbrug, depression og varige skader på hukommelsen.

Derfor er det væsentligt at sætte ind med hjælp i tide. Ofte lider livsglæde, arbejdsevne, nære relationer og helbred under stresstilstanden, hvorfor professionel hjælp, i form af terapi, i mange tilfælde er den eneste vej “ud”.

Min behandling af stress

Terapien hos mig begynder med en grundig afdækning af årsagerne til stresstilstanden. Vi afdækker i fællesskab belastningsfaktorer og beskyttende faktorer i dit privatliv og i dit arbejdsliv. Vi kigger også på iboende faktorer hos dig selv. Alt har betydning. Det kræver ofte hjælp at få bevidsthed om, hvor de stressrelaterede problemer stammer fra.

Ofte er det i særdeleshed klientens egen historie, handlemønstre og livsmønstre, der er væsentlige at få belyst. Det er dem, der er med til at gøre vedkommende sensibel i forhold til, på sigt, at opleve stress på ny. En vigtig del af behandlingen er derfor at finde ud af, om klienten har nogle solide antagelser eller tankemønstre, som gør vedkommende sårbar overfor mere stress.

Behandlingen af stress er således dels en her-og-nu-indsats for at reducere den akutte belastning, og dels et grundigt kig på hverdagen, ens livsvilkår og forventninger til sig selv. Derigennem kan der foretages ændringer, der kan forebygge nye udfordringer med stress og i stedet danne grundlag for en sundere hverdag fremover.

Således fokuserer behandlingen på, hvordan du kan reducere belastningerne, men også på hvordan du kan håndtere de belastningsfaktorer, som du ikke kan eliminere.

I et stressforløb hos mig vil du få:

 • En forståelse af hvad der stresser dig – dine individuelle indre og ydre stressorer.
 • En forståelse af egne uhensigtsmæssige reaktionsmønstre
 • En reducering af dine akutte stresssymptomer
 • En bevidsthed omkring dine stresssymptomer
 • Et sænket stressniveau
 • En evne til at tackle mulig, fremtidig stress – stress forebyggelse
 • En balance i dit forhold mellem arbejds- og privatliv.
 • En øget livskvalitet
 • En øget ro

Hvorfor vælge mig?

N

God og troværdig sparringspartner i øjenhøjde

N

Stor erfaring med stressproblematikker

N

Belejlige tider udenfor normal arbejdstid

Hvem rammes af stress?

Alvorlig stress kan ramme hvem som helst, hvis forholdene er ugunstige. For mange mennesker kommer alvorlig stress som en overraskelse, da de ikke troede, at det kunne ”ramme” dem. Ofte bemærker de derfor heller ikke de første faresignaler i form af forskelligartede symptomer.

En stresssygdom er altid 100% individuel. Vi mennesker er forskellige, og vi bliver ikke alle stresset af de samme årsager. Nogle stressårsager er generelt stressende. Men faktisk, så kan noget, der stresser en person, fjerne stress hos en anden. Og omvendt.

Det er dog en generel antagelse, at folk der samtidigt udsættes for store belastninger arbejdsmæssigt og privat, kan blive stressramte i sådanne en grad, at de får brug for professionel hjælp. Men det ér altså umuligt, at forudse eller spå om, hvem som rammes, og hvem der er mere disponibel, end andre for at blive påvirket af stress. Når man går ind og skal lave stressforebyggelse og stresshåndtering, er man derfor ofte nødt til, at tage individuelle hensyn.

Årsager til stress

Stress i arbejdslivet
Når vi taler om stress, er det ofte med fokus på arbejdsrelateret stress. Dét er også en væsentlig stressårsag for mange mennesker. Arbejdet kan for eksempel give sig udslag i stress, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt, hvis der er et stort pres, hvis der er store forventninger, hvis der er mange ændringer eller hvis det vi bliver sat til at lave, ikke er i overensstemmelse med vores værdier osv.

Stress i privatlivet
Stress kan også komme fra mange andre fronter. Ofte er der også tale om stress i privatlivet. Det kan dreje sig om konflikter, børn, rudekuverter, økonomi, forskellige forventninger til fremtid, at man trods børn fortsat prioriterer at vil nå alt det man nåedeinden man blev forældre mv.
Mange mennesker bliver også stressede i supermarkeder kl 16.30 eller i myldretidstrafikken til og fra arbejde.

Stress i eget sind
En tredje meget almindelig årsag til stress er vores egne tanker. Der behøver nemlig ikke at være nogen udefrakommende årsag, for at give os stress. Egne tanker kan være nok til at give alvorlig stress og medfølgende symptomer. Det kan være vedvarende tanker om konsekvenser af givne ting, bekymringer, utilfredsstillende livsvilkår mv.

Stress som smitte
En fjerde årsag kan være smitte. For ja, stress smitter. En stresset chef kan nemt stresse en hel afdeling. En stresset medarbejder kan stresse sine kollegaer. En stresset forælder kan stresse sit barn osv.

Symptomer på stress

Oplever du, at du reagerer vredladent i situationer, som ikke tidligere har rørt dig? Eller at du er energiforladt, har hovedpine, nedsat potens og ulyst til samvær med andre mennesker?

Alternativt, at du har svært ved at falde til ro, ligge stille, stoppe dit tankeflow og i det hele taget, har svært ved at sove? Måske oplever du hjertebanken, svimmelhed, rysten på hænderne, irritabilitet og koncentrationsbesvær. Ud over hvad du plejer at kunne genkende? Så er du muligvis ramt af stress.

Listen af symptomer, herunder, er lang. Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, såfremt du oplever, at din livskvalitet er påvirket af et eller flere af de følgende symptomer:

 • Aggressivitet
 • Angst
 • Appetit- og vægtudsving
 • Depression
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Indre uro
 • Irritabilitet og rastløshed
 • Kvalme
 • Mavesmerter
 • Muskelspændinger
 • Nedsat potens
 • Nedsat præstationsevne
 • Rysten på hænderne
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Tankemylder
 • Trykken for brystet
 • Træthed
 • Uengagerethed
 • Ulyst til samvær med andre mennesker

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg besvarer mails inden for 24 timer.

  30 22 24 72

 

Bemærk: Er jeg optaget, lægger du en besked med navn og telefonnummer og jeg ringer tilbage snarest muligt.