Lavt selvværd

Kan man ændre sit selvværd?

Rigtig mange mennesker oplever desværre et lavt selvværd, som både har smertefulde, begrænsende og ødelæggende konsekvenser for livsudfoldelsen.

Kontakt mig og lad os få en snak om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Hvorfor har jeg et dårligt selvværd?

Dit selvværd udvikles gennem hele livet, men grundlægges i de tidlige barne- og ungdomsår, i samspillet med dine forældre.

Oplevelser af at være værdsat fremmer selvværdet, hvor oplevelser, der tolkes som ikke at være værdsat, skaber lavt selvværd. Elskes du betingelsesløst som den du er, grundlægges fundamentet for et højt selvværd.

Udsættes du for massiv mobning senere i livet, kan det reducere dit selvværd, ligesom samvær med mennesker, der viser dig at du betyder noget for dem og er noget særligt, kan styrke dit selvværd.

Kernen i dårligt selvværd er negativ selvopfattelse, selvfordømmelse og selvnedvurdering, der kan vise sig ved usikkerhed, kritiske og uvenlige tanker rettet mod dig selv. Derudover vanskelighed ved at føle sig værdifuld eller berettiget til noget godt i livet.

Tegn på lavt selvværd

Personer, der lider af lavt selvværd, har typisk en negativ opfattelse af sig selv. Den kan kommer til udtryk ved usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse.

Ved lavt selvværd har du tit en oplevelse af, ikke at være god nok i forskellige situationer, samt et grundlæggende syn på sig selv som kedelig, uinteressant og belastende for dine omgivelser.

Den oplevede utilstrækkelighed medfører tit strenge og perfektionistiske krav til dig selv, hvilke resulterer i en øget opmærksom på fejl og mangler. Utilstrækkelighedsfølelsen medfører ofte undgåelse, sikkerhedsadfærd og isolation.

Lavt selvværd kan også give sig udslag i en overkompensation i form af at være ekstremt social, behjælpelig, eller accepterende over for andres fejl. Sidstnævnte kan føre til, at du går på kompromis med dine egne værdier, og har svært ved at sige fra over for dine omgivelser.

Lavt selvværd symptomer:

 • Du har negative tanker om dig selv
 • Du har høje krav til dig selv
 • Du føler dig ikke god nok, dygtig nok, smuk nok, værdig nok
 • Du føler dig ofte trist og modløs
 • Du føler dig generelt dårligere end andre
 • Du vurderer hele tiden dig selv
 • Du har svært ved at sige fra
 • Du sammenligner konstant dig selv med andre
 • Du undlader at gøre visse ting fordi du ikke føler dig god nok – eksempelvis søge et job, gå til en audition på et teaterstykke mv.
 • Du søger anerkendelse og bekræftelse
 • Du søger komplimenter
 • Du isolerer dig hellere end at vise dine fejl og mangler
 • Du ser på alt det, du ikke kan. Du ser ikke på det, du er god til og brænder for.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Hvordan foregår behandling for lavt selvværd?

Man kan arbejde med lavt selvværd på flere forskellige måder.

Ved at du får en forståelse for forhistorien til dit lave selvværd, kan du blive klogere på hvor og under hvilke omstændigheder, du har samlet dit negative selvbillede op.

Den indsigt giver ofte en begyndende distancering til det lave selvværd. Samtidigt kan du ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi arbejde med de negative tanker og følelser knyttet til dit lave selvværd, således at ’magten’ i dem reduceres.

Hvordan kommer man af med lavt selvværd?

Jeg er certificeret EMDR terapeut og tilbyder hjælp i flere former. Fx via kognitiv adfærdsterapi:

 • Vil du kunne lære konkrete metoder og teknikker til at øge dit selvværd og anerkende dine styrker
 • Får du hjælp til at udfordre og stå imod dine selvkritiske tanker
 • Får du hjælp til at se de positive oplevelser, tilbagemeldinger og præstationer i situationer, som du ellers vil opleve udelukkende negative
 • Arbejder vi målrettet på at ændre dine grundlæggende negative antagelser om dig selv og dine egne kompetencer. Dét vil styrke en positiv automatisk tænkning, og dermed gøre det nemmere for dig, at handle og tænke hensigtsmæssigt i vanskelige situationer fremadrettet.

 

Få hjælp til lavt selvværd – Jeg er EMDR certificeret

Foruden ovenstående vil du ved hjælp af samtaleterapi blive hjulpet til at blive mere klar over dine egne prioriteringer og værdier i livet.

De bør nemlig danne grundlag for dit fremadrettede liv, i stedet for den opmærksomhed du tidligere har haft på andres idéer og synspunkter.

Via samtaler med en psykolog der engagerer sig i dig og dit liv, kan du styrke dit selvværd. Samtalebehandlingen tager sigte på at give en forståelse af, hvordan dit lave selvværd blev udviklet, og hvad der fastholder det.

Der vil blive arbejdet på at erstatte de gamle negative overbevisninger om dig selv og andre med nye, mere realistiske og nyttige alternative tanker og perspektiver.