Pårørende til demens

Demens kaldes i folkemunde en pårørendesygdom, og det er ikke uden grund. Sygdommens karakter påvirker i høj grad de nærmeste, som er vidne til et menneske, der forsvinder ind i demensen.

At opleve dét, at se sin partner eller forælder forsvinde stille ind i demensen, er psykisk belastende, og opgaverne det efterlader én kan føles uoverskuelige. Det kan opleves fuldstændigt ubærligt og umenneskeligt, at skulle tage stilling til, om man vil kunne tage hånd om sin ægtefælle i hjemmet, eller om en plejehjemsplads skal være det næste skridt. Foruden de vanskelige beslutninger, skal der måske også siges ”farvel” før tid.

Hvordan tænker du om demens?

Derudover oplever mange nære pårørende, at dét at blive enebærer af den fælles historie føles hjerteskærende og ensomt. Samtidig frygter og venter man derfra den dag, hvor ens elskede ikke husker én eller børnene længere.

Når din mor, far, mand, kæreste, ven eller en anden, du holder af, bliver ramt af demens, ændrer jeres forhold sig. Det kan være ufattelig hårdt for både den syge og de pårørende at acceptere sygdommen – og ikke mindst at leve med den.

Hvorfor vælge mig?

N

God og troværdig sparringspartner i øjenhøjde

N

Nærværende og empatisk terapi med fokus på dig som pårørende

N

Belejlige tider udenfor normal arbejdstid

Dette kan jeg tilbyde

Som pårørende kan man have behov for støtte og omsorg til den proces. Det er ikke uden grund, at man som pårørende er i risiko for at udvikle symptomer på stress, angst eller generelt nedsænket stemningsleje, som følge af den psykiske overbelastning.

Samtaler med en psykolog kan på sigt hjælpe dig til finde ud af, at leve livet på trods, og til at finde ud af, hvordan du får det bedste ud af den tid, du har tilbage med din kære. Indledningstvist kan samtalerne bruges som et frirum, hvor fokus er på dig, dine behov og dine følelser – også de ”forbudte”.

Mine støttende og rådgivende samtaler omfatter:

  • psykoedukation (undervisning med udgangspunkt i dine oplevede erfaringer) omhandlende emner som demens, stress hos omsorgsgivere og adgang til følelsesmæssig støtte
  • hjælp til at forstå adfærden hos det familiemedlem ramt af demens, som man er omsorgsgiver for. Derudover eventuelle teknikker eller konkrete vejledninger til at håndtere den adfærd
  • hjælp til ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre hos den pårørende
  • hjælp til at acceptere situationen
  • hjælp til at blive komfortabel med tydelig og selvsikker kommunikation
  • hjælp til afslapningsøvelser
  • hjælp til fremadrettet planlægning
  • hjælp til at få den pårørende involveret i flere lystbetonede aktiviteter
  • hjælp til vedligeholdelse af eksisterende færdigheder (fx at strikke eller at gå til gymnastik her onsdag formiddag) hos den pårørende.

Hvordan er du påvirket som pårørende?

Noget relativt nyt er, at genanalyser gør det muligt at få vished omkring hvorvidt man har anlæg for alzheimers sygdom. Det gør selvsagt, at flere og flere render rundt med en vished om, at de måske har 50% chance, måske mere, for at udvikle den frygtelig sygdom.

Hvordan det påvirker den enkelte er individuelt, men både de testede og deres pårørende påvirkes og får noget information, der grundlæggende kan ændre deres videre tilgang i deres levede liv.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg svarer gerne mails inden for 24 timer.

  30 22 24 72

 

Bemærk: Er jeg optaget, lægger du bare en besked og jeg ringer tilbage.