Transkønnethed

Hvis du ønsker at skifte køn, har Sexologisk Klinik, Rigshospitalet og Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital på nuværende tidspunkt landsfunktion hvad udredning og observation angår. Det traditionelle udredningsforløb tilknyttet Rigshospitalet, kan du læse mere om på denne side.

Alle uanset køn tildelt ved fødslen, børn som voksne, kan via deres egen praktiserende læge henvises til Sexologisk klinik eller Sexologisk center mhp et udrednings- og observationsforløb.

Oplevelser forbeholdt den transkønnede

 • Oplever du at være plaget af tanker omhandlende kønsidentitet?
 • Oplever du at være plaget af kropsligt ubehag eller dysfori (knyttet til det køn du blev tildelt ved fødslen)?
 • Oplever du dig udsat og alene med dine tanker vedr. transkønnethed?
 • Oplever du, at du mangle støtte eller opbakning if. til at komme ud? For dine nærmeste? For dine venner? For din arbejdsplads? Din skole?
 • Oplever du at din frygt for omverdenens respons hæmmer dig i at leve det liv, som du allermest ønsker dig?
 • Oplever du betænkeligheder og usikkerhed omkring din transkønnethed, som du måske allerede er kommet ud med?

Oplevelser forbeholdt pårørende til transkønnede

 • Oplever du, som pårørende, at du udfordres af, at være pårørende til en der er kommet ud som transkønnet?
 • Oplever du, som pårørende, at du plages meget af bekymringer?
 • Oplever du, som forælder, at dit barn muligvis er transkønnet uden det selv har italesat det og er du usikker på, hvordan du skal forholde dig?
 • Oplever I, som forældre, at I er uenige om hvordan I skal tilgå jeres transkønnede barn? Hvorvidt det overhoved er transkønnet? Måske I ser det forskelligt.
 • Oplever du som partner, at jeres parforhold er truet efter din kæreste eller ægtefælle har fortalt om dennes transkønnethed?
 • Oplever du, som barn til en transkønnet far eller mor, at du er påvirket af at vedkommende er kommet ud?

Hvorfor vælge mig?

N

God og troværdig sparringspartner i øjenhøjde

N

Rar og respektfuld tilgang til dig og dine udfordringer

N

Belejlige tider udenfor normal arbejdstid

Jeg tilbyder

Alternativt hertil, hvis du af den ene eller anden årsag ikke ønsker et forløb i offentligt regi, kan jeg tilbyde samtaler, der tager udgangspunkt i dit ståsted og hvad du finder problematisk i dit liv, lige nu og her.

Måske som optakt til en henvisning til Sexologisk Klinik. Måske sideløbende med et forløb på Sexologisk Klinik. Måske som et tilbud, hvor du kommer sammen med din nærmeste familie og får italesat de ting, der påvirker jer
hver især og som påvirker jer indbyrdes. Mulighederne er mange og kan skræddersyes alt efter hvad dine og jeres behov er.

Rigtig ofte, er der forståelig vis rigtig mange tanker der skal gøres, inden man ser sig selv opsøge egen praktiserende læge og bede om en henvisning til Sexologisk Klinik. Inden man er helt parat på, at begynde rejsen mod det køn man føler sig komfortabel med. Tanker man måske ikke er helt parat til at dele med de nærmeste. Med nogen. For nuværende.

Via et samtaleterapeutisk forløb hos mig, får du mulighed for at sætte ord på de tanker og overvejelser du gør dig i et ikke-dømmende og respektfuldt rum. Sammen med en terapeut, der har et stort kendskab til de udfordringer, som dét at opleve sig som transkønnet byder på – personligt, socialt og samfundsmæssigt vil du kunne udfolde din kønsidentitetshistorie og eventuelt blive be- eller afkræftet i, om videre udredning og behandling på Sexologisk Klinik er ønskværdig.

Uanset formålet, vil du få en masse information og venligt formuleret, udfordrende spørgsmål, der kan være dig behjælpelige med, at blive mere afklaret vedr. din kønsidentitet. Dette kan foregå ved en enkelt samtale eller over et længerevarende forløb, alt efter dine ønsker og behov.

Jeg tilbyder ikke

En ”diagnose”. Det er skrevet i den største respekt, da jeg er velvidende om, at transkønnethed ikke er en diagnose. Men du kommer ikke til at opleve, at jeg fortæller dig (eller din mor, partner ect.), om du er transkønnet eller ej. Det ved du bedst selv. Jeg kan udfordre dine tanker, respektfuldt. Og få dig til at gennemtænke de konsekvenser det vil have – gode som ’dårlige’ – at påbegynde hormonbehandling mhp. at skifte køn. Samt ved kønsmodificerende kirurgi.
Vi kan drøfte konsekvenser på det personlige, det sociale og det samfundsmæssige plan.

Jeg kommer heller ikke til at diktere hvordan en familie skal tilgå deres barn, der oplever sin transkønnet. Der eksisterer ikke en facitliste hertil. Men vi kan drøfte, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt i jeres familie. Skræddersy nogle strategier, der vil fungere for jer og jeres barn, alt afhængigt af hvor gammelt barnet er.

Såfremt du ønsker forløb på Sexologisk klinik før, under eller efter du har været i min praksis – skal du vide, at et forløb på Sexologisk klinik ikke påvirkes af, at du har talt med mig. Jeg har tavshedspligt i privat praksis og kan dermed ikke ”overføre” dine informationer fra den ene til den anden setting.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg svarer gerne mails inden for 24 timer.

  30 22 24 72

 

Bemærk: Er jeg optaget, lægger du bare en besked og jeg ringer tilbage.