Terapiformer: Effektiv hjælp med personlig terapi

Hos Psykologkonsultationer på Østerbro tilbydes du professionel og effektiv psykologbehandling af en universitetsuddannet psykolog.

Indføring i kognitiv terapi, EMDR-principper, systemisk narrativ terapi, narrativ familieterapi og sexologisk behandling er blot nogle af de terapiformer, jeg benytter.

Få effektiv behandling med kombineret metodevalg

Som psykolog tager jeg udgangspunkt i dig og årsagen til din henvendelse og vurderer ud fra dette, hvilke terapiformer der passer bedst til dig.

Derfor anvender jeg både elementer fra kognitiv terapi (med fokus på aktuelle problemer og de tankemønstre, der opretholder dem) og elementer fra psykodynamisk terapi (med fokus på ubevidste konflikter, der har rødder tilbage i barndommen).

EMDR-terapi:

EMDR-terapi er en behandlingsform, der hjælper børn, unge og voksne med at reducere det ubehag, der forstyrrer deres dagligdag som følge af ubehagelige oplevelser fra fortiden.

EMDR-terapi er primært kendt som en behandling af traumer og chok efter voldsomme enkeltstående begivenheder såsom krig, terror, røveri, overfald, vold, voldtægt, tab, ulykker og naturkatastrofer.

Denne terapiform er særligt effektiv ved fx:

Kognitiv terapi:

Ofte bliver klienter rådet til at søge hjælp hos en psykolog, der har en kognitiv metode tilgang. Tit er det et velmenende råd, fordi den kognitive terapi modsat den mere traditionelle psykodynamiske terapi er meget afgrænset og struktureret.

Derfor kan metoden også ofte resultere i kortere forløb, men med et meget konkret fokus.

Den kognitive metode anvender ofte registreringsskemaer og har fokus på samspillet mellem tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser.

Det er derfor en integreret del af metoden, at du som led i terapien laver forandringer i dit liv i form af hjemmeopgaver, hvor du øver disse forandringer.

Kognitiv terapi er derfor en af de bedste og mest effektive terapiformer, især til behandling af:

Angst
Depression
– OCD med tvangstanker og tvangshandlinger.

Psykodynamisk terapi:

Psykodynamisk terapi er de ældste og mest anvendte terapiformer til samtaleterapi.

Denne terapiform tager udgangspunkt i antagelsen om, at vores opfattelse af tilværelsen – det vi føler, tænker og handler – primært har rødder i barndommen.

Relationen til vores nærmeste omsorgsgivere, typisk vores forældre, har haft en særlig betydning for dannelse af vores selvopfattelse og vores måde at fortolke verden og vores oplevelser på.

Fokus i denne metode er derfor at undersøge og tydeliggøre disse mønstre med henblik på at opnå en bedre livskvalitet og bedre relationer til andre.

Systemisk- og narrativ terapi:

Fælles for begge retninger er deres fokus på omverdenen og relationer.

Ifølge systemisk terapi skal menneskelige problemer forstås og behandles systemisk.

Det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også skal behandles gennem inddragelse af større systemer.

Ikke nødvendigvis fysisk og konkret, men fokus er på, hvordan de omkringliggende systemer påvirker individet, der er i terapi.

Ifølge narrativ terapi lever og ånder vi gennem fortællinger. Vores identiteter er skabt gennem påvirkning af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger.

Til tider er de uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv. Forandringer må derfor ske ved at introducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige.

Et eksempel kan være, at fokus er på at “tykne” den gode historie i terapien.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Relationers påvirkning

I tråd med ovenstående er jeg inspireret af relations- og tilknytningsorienterede tankegange. Jeg anerkender, at relationer til andre mennesker påvirker vores trivsel og udvikling.

Udover at vurdere mine klienter ud fra de forudsætninger, de kommer med, har jeg derfor også fokus på de samspil, de har indgået i og fortsat indgår i på nuværende tidspunkt.

Sexologisk behandling

Gennem mit arbejde med private klienter har jeg ofte oplevet, at almensexologiske problemstillinger påvirker klientens psykologiske velbefindende.

Da jeg har årelang erfaring fra arbejdet på en sexologisk klinik ved Rigshospitalet, har disse problematikker været en del af min daglige praksis. Jeg bliver derfor ikke ubehageligt berørt af at beskæftige mig med dem.

Det er udelukkende klienten selv, der bringer sexologi på banen, når der er behov for det, da jeg ikke ønsker at overskride mine klienters intimsfære.

Skræddersyede klientforløb og valg af terapiformer

For klienten betyder det, at der er forskellige terapeutiske teknikker i spil, og at samtaleforløbet bliver tilpasset den enkelte person med udgangspunkt i vedkommendes unikke personlighed og årsag til henvendelse.

Jeg arbejder derfor ikke ud fra én fastlagt metode, men mener, at metoden skal tilpasses det enkelte menneske. Ikke alle klienter drager lige stor fordel af standardmetoder, hvilket min sammensatte tilgang tager højde for.

Dette gøres for at tilbyde klienten den bedst mulige og mest effektive terapeutiske behandling.

Få hjælp af en EMDR certificeret psykolog

Er du usikker på, om psykologhjælp er noget for dig, og om du med et samtaleforløb kan ændre noget – kan jeg kun give udtryk for JA! det mener jeg bestemt!

Du er altid meget velkommen til, at kontakte mig for en helt gratis og uforpligtende snak.

Terapiformer ved psykolog i københavn