EMDR Psykoterapi

EMDR er en yderst effektiv og hjælpsom psykologisk behandlingsmetode, der kun bør varetages af uddannede og kyndige behandlere.

Kontakt mig og lad os få en snak om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Hvad er EMDR-terapi?

EMDR står for og er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Selve bearbejdningsfasen i EMDR-behandlingen er karakteriseret ved at anvende bilateral stimulering, ofte i form af øjenbevægelser.

D.v.s du som klient vil blive bedt om at følge enten terapeutens fingre eller en lyskegle, der giver den samme effekt. Hvis øjenbevægelser af forskellige årsager er uhensigtsmæssige, kan der anvendes tapping på håndfladerne eller anden bilateral stimulering.

Væsentligst er at få aktiveret begge dine hjernehalvdele i bearbejdningsfasen.

Hvem kan drage nytte af EMDR-terapi?

EMDR-terapi, er en behandlingsform, der hjælper børn, unge og voksne til at mindske det ubehag, som forstyrrer i dagligdagen, når der er ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden.

Sagt på en anden måde: EMDR hjælper dig til, at lade fortid forbliver fortid, og lade nutid være nutid.

EMDR-terapi er først og fremmest blevet kendt som terapi til behandling af traumer og chok efter voldsomme enkeltstående hændelser såsom krig, terror, røveri, overfald, vold, voldtægt, tab, ulykker og naturkatastrofer.

Men pga. et større kendskab til behandlingsformen og ikke mindst pga. den store positive effekt, så bruges EMDR-terapiformen i dag ved en meget lang og uudtømmelig række af psykiske udfordringer og generelt ubehag.

Ikke mindst ved angst og panikangst, selvværdsproblemer, vredesproblematikker og vanskeligheder ved relations dannelse.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Eksempler på effektiv EMDR-terapi:

Tematikker der blandt mange andre, kan give anledning til at overveje EMDR behandling:

EMDR er yderst effektiv if til PTSD symptomer såsom mareridt, søvnløshed, bekymringstanker, kropslige angstsymptomer, klvalme, hjertebanken, trykken for brystet, svedige håndflader, mundtørhed, maveonde, flashbacks, øget vagtsomhed og ængstelighed.

Hvorfor er terapiformen så populær?

EMDR er en effektiv korttidsterapi, der ofte opleves at have en lindrende effekt hos klienten efter kun tre-seks behandlinger.

EMDR er en behandlingsteknik, som kan hjælpe mennesker af med de svære og livsbegrænsende symptomer, der kan opstå i kølvandet på stærke traumer og tidligere ubehagelige hændelser.

I traditionelle samtaleterapier dykker man ofte med sproget ned i den traumatiske hændelse for at belyse, forstå og bearbejde den.

I terapien er det essentielle, at klienten kan genkalde sig en hændelse og have et indre billede af hændelsen.

Fx: en mobbeepisode i skolegården. En episode hvor klappen gik ned i en eksamenssituation. En episode hvor man endnu engang blev fravalgt og afvist i en kærlighedsrelation. En episode hvor fysisk sygdom gjorde at man frygtede for sit liv – evt i en session hvor lægen gav én en diagnose.

Dvs. selve hændelsen skal ikke foldes ud, beskrives og blotlægges yderligere, hvilket for mange klienter er meget rart og trygt.