Parterapi København

Kærlighed i terapi

Par terapi handler om, at få løst op for fastlåste konflikter og handlemønstre i jeres parforhold.  At få klarlagt hvad der ligger til grund for jeres uenigheder og at få udtænkt alternative veje at gå, for jeres parrelation.

Parterapi og samlivsterapi

Parterapi er samtaler mellem din partner og dig, hvor jeg den største del af tiden vil fungere som tovholder for jeres kommunikation.

Gennem nærværende lytten og udfoldende spørgsmål, vil jeg hjælpe jer med at opnå en forståelse af jeres henvendelsesårsag og de uhensigtsmæssige symptomer og reaktioner I oplever, som følge af den.

I vil blive hjulpet til enten at kunne håndtere og leve med de tanker, følelser og handlinger som henvendelsesårsagen har givet anledning til eller I vil blive hjulpet til at få dem korrigeret såfremt I finder dem for uhensigtsmæssige.

I samlivsterapi fokuseres der både på eventuelle seksuelle problemstillinger, blandt andet ved hjælp af hjemmearbejde og øvelser, og på hvordan I har det sammen som par, på et mere psykologisk plan.

Hvordan I trives både i og udenfor ”sengen”, så at sige. Hvorvidt I som par ønsker at have et samlivterapeutisk fokus i terapien, aftaler vi ved den første konsultation.

Måske det er noget, som I først ønsker skal komme i spil længere inde i terapien. Måske det er hovedårsagen til jeres henvendelse og dermed der, hvor det største fokus skal være.

Hvem har behov for hjælp af en parterapeut?

Hvis I oplever at I ikke selvstændigt formår, at lave en ønsket ændring i jeres parforhold. Så har I som oftest brug for hjælp. Samlivs og parterapi er gavnlig, når der skal rettes op på uhensigtsmæssige tanker, følelser eller handlinger i parforholdet.

Parterapi kan give jer hjælp og støtte til, at lytte til hinanden og til at blive tydelige for hinanden.

Som psykolog og parterapeut støtter jeg jer i, at få jeres budskaber klart frem – sammen med de følelser der ofte ligger bag, men som ofte ikke bliver kommunikeret.

At tale samme sprog

Kommunikationen, hvordan I taler til hinanden, forudsat at der stadig er ord imellem jer, er rigtig væsentligt, når jeg har folk i parterapi.

At opnå en indsigt i din egen måde at samtale på, både verbalt og kropsligt, kan afhjælpe rigtig mange parproblematikker og konflikter.

Overordnet set handler samlivs og parterapi om jeres evne til, at kommunikere med hinanden. Således er det jeres indbyrdes kommunikation som terapien omhandler.

Det er parforholdet og det der foregår imellem jer, der er ”klienten” i terapien. Ikke to selvstændige parter. Derfor vil samlivs og parterapi sjældent indeholde det dybere personlige arbejde, som der finder sted i individuel terapi.

Det er ikke den andens skyld

At bebrejde, pege fingre og ytre ønske om, at den anden part laver sig om, er ikke særlig gavnligt i et parforhold. Desværre finder det ofte sted.

Rigtig mange, der er i et parforhold kan nikke genkendende til tanker såsom: ”Hvis bare den anden part holdt op med at gøre det ene eller det andet, så ville vi have det SÅ meget bedre”. Eller: ”Hvis bare den anden part gjorde det ene eller det andet, så ville vi have det SÅ meget bedre”.

I rigtig mange tilfælde kommer man derfor til, at ville opdrage og ændre på sin partner, og kommer dermed til at sende et ubevidst signal om, at man selv ved bedre. Hvilket selvfølgeligt ikke er givtigt for god kommunikation og fællesskabsfølelse i parforholdet.

Det nemme er, at anse sig selv som ufejlbarlig og den anden part som ’problemet’ i parforholdet. Realiteten er, at det er pardynamikkerne, altså det der foregår imellem jer to parter, der er det interessante og som skal forstås, erkendes og ændres.

Når først der er kommet styr på den gensidige kommunikation, er det væsentligt at begge parter formår, at blive på egen banehalvdel. At få belyst konfliktmaterialet nøgternt og dernæst finde frem til, hvad man selv kan gøre, for at ændre den uønskede situation.

Typisk vil den forbedrede kommunikation alene åbne for indsigt i sig selv og den anden, som derved øger den gensidige empati, ømhed og samhørighedsfølelse.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Temaer der ofte gør sig gældende i terapi for par

I langt de fleste terapier, er der flere emner i spil samtidig. Heldigvis er næste alle par nogenlunde enige om, hvilke temaer der gør sig mest gældende i deres perforhold og som derfor skal prioriteres først i terapien. Fx:

 • Jalousi, svigt eller utroskab
 • Manglende gnist eller forelskelse
 • En følelse af et besværligt, halvkedeligt eller et meningsløst parforhold
 • Sex eller mangel på samme
 • Huslige pligter eller ansvarsfordeling
 • Forskellige værdier eller fremtidsdrømme
 • Manglende kommunikation, skænderier og uenighed
 • Sygdom hos den ene part
 • Karriere hos den ene part
 • Børn og opdragelse
 • Sammenbragte familier, konflikter i den nye konstellation
 • Opbrudsproblemer, ex. at skulle bo under samme tag efter at have truffet beslutning, bodeling mv.
 • Skilsmisse, ex. konflikter vedr. samvær, samværsaftaler mv.
 • Anvendelse af verbale/korporlige magtanvendelser/vold.

 

Er jeres parforhold i krise?

Det er min erfaring, at når man opsøger en par psykolog mhp. samlivs eller parterapi, eller bare begynder at lede efter en terapeut, så er det næsten altid ensbetydende med, at parforholdet opleves at være i krise. Måske kun for den ene part. Måske for jer begge.

Hvorvidt det er sådanne for jer, det fornemmer I bedst selv. I er også selv dem, der definerer hvornår jeres parforhold fungerer ’dårligt’, hvornår det fungerer ’halvdårligt’, hvornår det fungerer ’godt-nok’ og hvornår det måske ligefrem fungerer ’godt’.

Fra konkret til generelt

Umiddelbart er intet emne for stort eller for småt, at bringe med i samlivs og parterapi. Rigtig ofte vil man opleve, at emnet giver anledning til at drage paralleller til noget, der er mere generelt i jeres parforholdsdynamikker.

Et konkret eksempel:
Et eksempel kan være at din partner gentagne gange ikke får afleveret skraldet i affaldscontaineren – som ellers er aftalt. Og som er vedkommendes ansvarsområde.

Måske har problemet stået på i flere år. Din partner overholder ikke jeres aftale og du irriteres. Måske til en grad hvor du ofte snerrer til din partner, om skraldet ikke snart skal fjernes eller måske til en grad, hvor du selv påtager dig ansvaret, og får båret skraldet ud.

Bagefter sætter du dig måske sammenknuget og irritabel i sofaen, uden at sige en lyd. Resten af aftenen.

Skraldet som udtryk for mere generelle, uhensigtsmæssige måder at være par på:
I sådan et tilfælde, er det nemt at holde fokus på det konkrete. På skraldet. På irritationen. På den brudte aftale. Alternativt kan der kigges på kommunikationen.

Hvad prøver vedkommende med tjansen at kommunikere, ved ikke at følge opgaven til dørs? Og hvad kommunikerer modparten?

Det der kommunikeres, både verbalt og non-verbalt, er det enestående eller giver det sig også til udtryk i andre henseender i parforholdet?

Kendes mønstrene fra tidligere parforhold eller er det en uvane I har fået opbygget sammen? Hvilken funktion har jeres uvane og hvordan får vi den ændret? Skal der stilles noget i stedet for?

Få hjælp af en EMDR certificeret parterapeut

Er I usikre på om samlivs og parterapi er noget for jer? Og om det er for tidligt eller for sent, at sætte ind med terapi for jeres vedkommende?

I er altid meget velkomne til, at kontakte mig for en helt gratis og uforpligtende snak.

Parterapi

Hvor mange samtaler skal vi have?

Terapeutiske samlivs og parforløb kan være af kortere eller længere varighed. Frekvensen af samtaler kan justeres undervejs, afhængigt af

 • Hvilke problemer I føler jer udfordret af
 • I hvor voldsom grad I føler jer kriseramte
 • Afhængigt af, hvilke livsoplevelser og erfaringer I i forvejen har gjort jer.

Dog er det min erfaring som par terapeut, at forløb hvor vi ses minimum hver anden uge, er at foretrække mhp. bedst at kunne iværksætte, følge og ikke mindst konstituere/fæstne de ønskede forandringer.

Formålet er at støtte jer i at forstå jeres interne konflikter som udtryk for mangelfuld eller uhensigtsmæssig kommunikation samt hjælpe jer til, at håndtere, evt. korrigere, den adfærd der ligger til grund for konflikterne fremadrettet.

For nogle er det hurtigere at opnå de erkendelser der skal til, for at forandringer kan indtræffe, end for andre.

Min opgave som par psykolog

Min fornemmeste opgave som psykolog er indledningsvis, at få jer til at føle jer godt tilpas i mit selskab. I min klinik. Jeg er på hjemmebane og jeg er vært.

Det vil sige, at I, i særdeleshed i de afklarende, indledende samtaler kan slappe af og lade jer ’føre’.

Jeg er aktivt deltagende i terapien: Mange tidligere klienter har givet udtryk for, at frygte at møde en stiltiende psykolog, der bruger tavshed og pauser aktivt. Tanken er, at klienten herigennem kan opnå refleksioner, som vedkommende måske ikke ville kunne opnå ellers.

Det er ikke min stil. Jeg både spørger, leder og lærer fra mig i det omfang det er relevant og givtigt, i den enkelte terapi.

Jeg holder jer på rette spor: Det er vigtigt for mig, at holde fokus på dét der finder sted imellem jer – på jeres ’mellem-værende’ og ikke på jer, som enkeltindivider.

Det er jeres samliv der skal forandres og ikke den ene eller den anden part. Selvom det måske kan føles sådan for jer.

Kemien er central: Jeg søger bevidst, at skabe ligeligt fordelt tillid og kontakt til jer begge. Jeg kommer således ikke til at træffe stilling til hvem af jer der ”er rigtig” og hvem af jer, der ”er forkert”.

Min alliance vil være delt ensartet imellem jer, idet det uhensigtsmæssige I kommer med, er sammenstykket ligeligt af begge parter. Og ligeledes skal erkendes og justeres ligeligt af begge parter.

Jeg har som terapeut en rigtig god evne til, at møde mennesker i øjenhøjde og at opnå en fortrolighed med dem, hvilke resulterer i, at jeres egen motivation til forandring og udvikling styrkes.

I skal være motiverede

Forskning viser, at der skal egenmotivation til, for at kunne skabe blivende forandringer. I kan som par få udbytte af samlivs og parterapi, hvis I begge er interesserede i at ændre jeres nuværende samliv.

Derfor er det vigtigt, at I begge er motiverede og indforstået med, at forandringer kræver arbejde fra begges side. Ofte er det den ene part, der har været forgangsmand if. til at få bragt ideen om samlivs og parterapi på banen.

Det er måske den samme person, der har undersøgt markedet. Og som har fundet frem til mig. Det er i og for sig også helt okay. Men i selve terapilokalet er det væsentligt, at jeg kan spore, at terapien har relevans for jer begge. At begge parter har et ønske om at opnå forandring.

Par og samlivesterapi kræver et arbejde fra begge jeres side af. Et arbejde der både skal gøres under konsultationerne, men som også finder sted som ’lektier’ mellem konsultationerne. Såfremt den ene part ikke finder det relevant, vil det være svært at holde det ønskede flow og se den ønskede udvikling og effekt af terapien.

Derfor kan hele eller halve konsultationer blive taget i brug, for at afdække hvordan vi kan få motiveret begge parter i forholdet ligeligt.

Det kan synes omstændigt, men er ifølge mine erfaringer ’godt givet ud’, således at terapien formår at skabe de ønskede forandringer – For begge parter.

Hvad koster parterapi?

Jeg tilbyder flere former for sessioner og der kan opnås en rabat ved køb af en længere forløb. Alt dette kan læses under mine priser som I finder her.