Er du pårørende til psykisk sygdom?

Mange mennesker oplever på et tidspunkt, at blive pårørende til et menneske med psykiske udfordringer af kortere eller længere varighed.

Faktisk er det i Danmark hver anden familie eller hver tredje person, som i løbet af deres liv bliver pårørende til et menneske, der har det psykisk svært.

Psykisk sygdom fortjener opmærksomhed

Pårørende kan spille en helt central rolle i den psykisk syges behandling og eventuelle helbredelse.

Ved sygdomme, hvor den syge er tilknyttet psykiatrien, vil de pårørende formentlig også blive søgt medinddraget, idet der er forskning der viser, at det giver hurtigere lindring og kortere behandlingsforløb.

Selvom psykisk sygdom ofte er sværere at forholde sig til end eksempelvis et brækket ben, så er den psykiske sygdom lige så uforskyldt og lige så ubelejlig som et brækket ben.

Ligeledes er psykisk sygdom som oftest noget, der kan behandles. Dog er det ikke alle der kan helbredes eller kureres fuldstændigt, men ved hjælp af den rette behandling kan de ramte mennesker ofte lære at leve med deres sygdomssymptomer.

En psykisk lidelse er ikke nødvendigvis en blivende tilstand. Mange oplever bedring i symptomerne eller kommer sig helt – også fra diagnoser som fx skizofreni og bipolare lidelser.

Krise hos pårørende til psykiske lidelsr

Når man bliver pårørende til en person, som kæmper med en psykisk lidelse, kan man også selv skulle gennemgå en krise. Kriser opstår når man pludseligt og uventet bliver udsat for en alvorlig belastning.

Det er en normal reaktion på en unormal begivenhed, hvor de aktuelle reaktionsstrategier ikke er tilstrækkelige til at man helt kan beherske situationen.

For nogle pårørende mærkes belastningerne allerede i starten ved, at der pludselig vendes op og ned på livet som de kendte det.

For andre er det at være pårørende til én med psykisk lidelse et langt sejt træk, som måske efter flere år bliver FOR sejt.

Og først der, opleves en belastningsreaktion som kræver hjælp og støtte.

Pårørende kan opleve:

 • En følelse af manglende kontrol og overblik, fordi man bliver placeret i en ukendt og uoverskuelig situation
 • En følelse af isolation, fordi man ofte oplever sig alene
 • En følelse af skam, hvorfor det kan føles vanskeligt at bede om hjælp
 • En følelse af utålmodighed, fordi behandling, lindring og diagnosticering tager tid
 • En følelse af håbløshed, fordi evnen til vedvarende at tro på bedring tyndslides over tid
 • En følelse af udbrændthed, fordi det er en belastning at agere på vegne af den ramte i systemet
 • En følelse af at eget liv smuldrer væk, imens den syges behov og ønsker skal varetages.
 • En træthedsfølelse, fordi man vedvarende står til rådighed 24 timer i døgnet
 • En ængstelses følelse, fordi man vedvarende er i evigt alarmberedskab og måske endda forventer et ubehageligt opkald
 • En samlet vredes- og frustrationsfølelse over den ramte og behandlingssystemet
 • En følelse af dårlig samvittighed og af ikke at kunne slå til
 • En følelse af kedafdethed, på egne og den psykisk syge vegne, fordi livet har taget en uventet eller kedelig drejning
 • En følelse af at være omringet af tabuer og misforståelser pga. manglende viden blandt dem du omgås og samfundet som hele.

Er du pårørende og ønsker hjælp?

Der findes mange former for psykiske lidelser. Nogle kan opleves mere invaliderende end andre. Visse diagnoser har ligeledes også større omkostninger for de pårørende end andre.

Uanset om du er pårørende til psykisk sygdom som fx:

 • Angst
 • Depression
 • OCD
 • Spiseforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • ADHD
 • Borderline
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Skizofreni
 • Autismespektrumsforstyrrelse.

Eller anden psykisk lidelse, så kan du som pårørende have stort behov for støttende samtaler.

Det er ofte relevant og givtigt at få vendt situationen og ens tanker med en professionel, for forhåbentligt at finde fodfæste i et nyt, ukendt terræn.

Der er i de tilfælde behov for et rum, hvor du ikke skal tage hensyn, og hvor du får hjælp til at skabe klarhed over, hvad du kan gøre og hvordan.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Erfaren psykolog som kender systemet

Som psykolog udemærker jeg mig ved, både at have kendskab til systemet der varetager psykiatriske patienter indefra som pårørende og udefra som behandler.

Jeg blev personligt som 16 årig pårørende og vidne til at en skizofrenidiagnose tog form. For det er en proces. Dengang lidt længerevarende, hvor uvished var den mest udtalte oplevelse.

Min personlige erfaring med psykisk sygdom kan gøre en stor forskel

Jeg har kendskab til hvad der møder en, på psykiatriske afdelinger. I særdeleshed miljøet og hvordan det opleves som besøgende familie.

Men jeg har også kendskab til miljøet set fra behandlerens perspektiv, idet jeg sidenhen har fungeret som udredende psykolog på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.

Således ved jeg helt konkret hvad der udspiller sig følelsesmæssigt hos patienten og dennes pårørende men også hvad der finder sted med behandlingsplaner, konferencer, diagnosticeringer mv. på afdelingerne.

Det ser jeg samlet som en styrke, når jeg sidder i pårørendesamtaler.

Få hjælp af en EMDR certificeret psykolog

Er du usikker på, om psykologhjælp er noget for dig eller jer, og om du med samtaleforløb kan ændre noget – kan jeg kun give udtryk for JA! det mener jeg bestemt!

Du er altid meget velkommen til, at kontakte mig for en helt gratis og uforpligtende snak.

Pårørende til psykisk sygdom