Familieterapi København

Familieterapi er, når terapien er orienteret mod hele familien og dens trivsel. Begrebet familie skal forstås meget bredt, og terapien kan involvere flere væsentlige mennesker i jeres liv: Forældre, børn, søskende, bonusforældre, bonusbørn, meget nære venner, bedsteforældre, aflastningsfamilier, læreren, pædagogen, træneren.

Hvad er familieterapi?

Familieterapi er terapi der fokuserer på den samlede families trivsel eller mangel på samme. En familieterapisession tager typisk små to timer, sjældent mere. Men en time er ofte for lidt, hvis alle parter skal høres.

Den overordnede forståelse i familieterapi er, at problemer opleves i relation til andre mennesker i ens liv. Derfor også løses sammen med de mennesker.

Således er det væsentligt, at samtlige familiemedlemmer der bor i husstanden (som minimum) deltager i familieterapien. Med deltagelse menes det, at alle møder op til de aftalte sessioner.

Et barn i krise

Ofte kontaktes jeg af familier, hvor henvendelsen i særdeleshed drejer sig om et barn, som tydeligvis mistrives.

Det kan være at det reagerer uhensigtsmæssigt derhjemme, på skolen eller blandt venner. Der er i forvejen ofte forsøgt lavet en masse forskellige tiltag og forandringer – Alle med fokus på barnet, men uden effekt. Fx:

 • At få det tilmeldt en fritidsaktivitet
 • At få det skiftet fra en skole til en anden
 • At få barnet gjort mere socialt
 • At mindske dets skærmtid
 • At både belønne og afstraffe
 • Gulerod og pisk.

Fokus på et samlet hele: I familie terapi kigger man ikke på det enkelte barn alene. Man ser det som en del af et samlet hele. Som en del af en familie, eller muligvis to.

Som en del af en skoleklasse. En gruppe kammerater. Et lokalsamfund. Derfor er familieterapi orienteret imod at se på de sociale samspil og forskellige arenaer som individet færdes i.

Børn reaktioner er meningsfulde: I familie terapi ses børns reaktioner altid som meningsfyldte. Terapeutens opgave er at finde meningen. Derudover er det terapeutens opgave, at hjælpe forældrene til også at forstå meningen.

Således er det væsentligt, at forældrene formår at kigge indad og med kærlige øjne se på dem selv, især i situationer hvor de fejler og ikke slår til.

En kærlig, tålmodig holdning til sig selv er nødvendig, for at være parat til at opdage og erkende fejltagelser og forvirrede handlinger – som er forudsætningen for at kunne rette op på dem.

Når hele familien er i krise

Andre gange kontaktes jeg fordi hele familien er påvirket af mistrivsel og dårlig stemning. Måske er det ikke tydeligt, hvad der er årsagen bag. Måske ved I det godt, men har svært ved at ændre på det.

I sådanne tilfælde er det vigtigt for mig, at få et godt overblik over jeres historie. Hvad der har bragt jer i familieterapi og hvor længe I har følt, at familien ikke har fungeret optimalt.

Det kan godt tage lidt tid. Det indledende arbejde. Men da det fungerer som fundamentet for et givtigt terapiforløb, er det nødvendigt, at vi kommer godt omkring og derefter får afstemt forventninger og muligheder.

Sådan foregår familie terapi hos mig

Familieterapi kan have mange forskellige former og tilrettelægges ofte alt efter hvilken familie, jeg som familieterapeut  møder. Rammerne er også tit definerede af børnene i familien og deres alder.

Nogle gange deltager børn aktivt. Andre gange kan de være til stede i lokalet, men hvor det aftales, at de fx kan underholde sig med leg, lektier, medbragt iPad eller lignende.

Familieaktivitet: Terapien kan have form af familieaktiviteter og iscenesættelser. For eksempel ved at jeg beder jer som familie om at male et maleri. Jeg videofilmer processen undervejs for at observere, hvordan I løser opgaven.

Bagefter ser vi filmen sammen og snakker om hvilke roller der udspiller sig, om det er noget der gør sig gældende andre steder i jeres liv. Om det er givtigt eller knap så hensigtsmæssigt. Hvad I kunne ønske jer i stedet for m.m.

Via sådanne aktiviteter kan man ofte generalisere fra det konkrete til mere generelle dynamikker i familien, som ønskes ændret.

Interview: En anden form er, at jeg interviewer et af familiemedlemmerne, imens de andre lytter. Jeg kan på den måde komme rundt om familien og spørge ind til, hvordan hver enkelt medlem opfatter problemet, og hvad det gør ved ham eller hende.

Jeg kan også spørge til de forskellige problemopfattelser, der kan være i jeres familie. Hvad I kunne ønske jer i stedet for.

Igen er det ofte muligt at generalisere fra det konkrete til mere generelle dynamikker i familien, som ønskes ændret.

Kontakt mig for mere information

Søger du effektiv hjælp fra en erfaren EMDR certificeret psykolog centralt i Herlev eller i København?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 30 22 24 72, eller du kan sende mig en besked.

Hvem har brug for familieterapi?

Hvis I oplever at jeres familie er i krise eller I ønsker en forandring, som I ikke selv har kunne opnå, er der god grund til at søge hjælp og sparring.

Det kan ved mistrivsel i en familie, være overordentlig givtigt, at lukke et roligt, nærværende og refleksivt menneske ind i familien, i form af en familieterapeut, som kan være behjælpelig med at finde nye handlemuligheder sammen med jer.

Giv mig gerne et gratis og uforpligtende kald, på telefon 30 22 24 72 og hør mere om hvad jeg kan gøre for jer.

Konkrete eksempler på familieterapi og relationel praksis

Familieterapi kan afhjælpe spiseforstyrrelser og misbrug, der om noget påvirker hele familier. Måske sideløbende med, at familiemedlemmet der er mest påvirket, får individuel behandling andetsteds.

Derudover er familieterapi velegnet ved angst, depressioner og ved generel mistrivsel hos et eller flere medlemmer i familien. Ved sorgprocesser eller som led i, at et familiemedlem bliver ramt af alvorlig psykisk eller fysisk sygdom.

Det vigtige er, at arbejde med familiens erfaringer. At finde de områder, hvor problemet kun optræder i mindre grad og udforske, hvordan familien er til i lige netop dé givne situationer og hvad familien kan lære af det – Tage med sig derfra.

Sådan starter en typisk familieterapi

Ofte bliver jeg kontaktet af en forælder via min kontaktformular, eller via et telefonopkald. Vedkommende kan i den forbindelse forvente at skulle svare på følgende:

 • Hvad er galt? Hvordan kommer det til udtryk?
 • Ved samtlige familiemedlemmer, at forældrene er i kontakt med en familieterapeut?
 • Hvis nej – hvorfor ikke?
 • Hvis ja – hvad er de forskellige holdninger til dét?
 • Er alle motiverede for at deltage/møde op et ikke fastlagt antal gange?
 • Er alle indstillet på at arbejde med dem selv– især forældrene?
 • Er det forventeligt at alle vil være ærlige og åbent fortælle deres versioner/oplevelser af situationen, til hele familien og terapeuten?
 • Har I alle mulighed for at samles en gang hver uge indledningsvist og måske hver anden uge på sigt, af små 2 timers varighed?

Derfra kan vi aftale en indledende konsultation i min klinik.

Få hjælp af en EMDR certificeret psykolog

Er I usikre på, om psykologhjælp er noget for jeres familie? Om familieterapi giver mening i jeres tilfælde? Hvordan I motiverer jeres teenagerbarn til at deltage mv.

I er altid meget velkomne til, at kontakte mig for en helt gratis og uforpligtende snak.

Familieterapi

Hvor mange samtaler skal der til?

Familieterapi kan være af kortere eller længere varighed. Antal og hyppighed af samtaler kan justeres undervejs – afhængigt af hvilke problemer I som familie føler jer udfordrede af.

Dog er det min erfaring, at forløb hvor vi ses minimum hver anden uge, er at foretrække, for bedst muligt, at kunne iværksætte, følge og forankre de ønskede forandringer.

For nogle er det hurtigere at opnå de erkendelser der skal til, for at forandringer kan indtræffe, end for andre. For nogle er nogle få guidende og støttende konsultationer nok.

For andre, er et længerevarende forløb at foretrække. Det finder vi ud af i fællesskab og løbende kan vi justere forventningerne til forløbets længde.

Hvad koster familieterapi?

Jeg tilbyder flere former for sessioner og der kan opnås en rabat ved køb af en længere forløb. Alt dette kan læses under mine priser som I finder her.